Projectleider P&O - Jongeren

Standplaats:
Alphen aan den Rijn
Startdatum:
26.10.2017
Einddatum:
26.01.2018
Maximaal tarief:
€ 80.00
Uren per week:
24

Gemeente Alphen aan den Rijn 
De Gemeente Alphen aan den Rijn is een gemeente met meer dan 100.000 inwoners en ligt midden in het Groene Hart. De bewoners wonen in de stad Alphen aan den Rijn - met alle stedelijke voorzieningen - of juist in één van de kernen - met de rust en ruimte van het natuurlijk landschap. De dienstverlening aan onze bewoners en bedrijven staat. De gemeentelijke organisatie is dichtbij: op straat in de wijken en de dorpen, in het gemeentehuis en digitaal. De medewerkers zijn de ambassadeurs van de gemeente. Zij zijn professioneel en integer. Bewoners en bedrijven worden snel en goed geholpen. De gemeente werkt vanuit een stevige basisdienstverlening en levert daarnaast maatwerk. Wij vinden het belangrijk dat medewerkers zich thuis voelen in onze organisatie. Hun werkomgeving prikkelt hen daartoe.
 
Wij zoeken een:
Projectleider P&O - Jongeren

Je wordt belast met een of meerdere projecten binnen P&O. Prioriteit heeft op dit moment het opzetten van een jongerenpool 3.0, waarmee we jongeren gaan laten in- en doorstromen en waarmee we tegelijkertijd invulling geven aan de vernieuwingswens om te komen tot meer afdelingsoverstijgende samenwerking vanuit de netwerkorganisatie gedachte.
 
De afdeling P&O is in ontwikkeling. In het najaar van 2017 verandert het team op organische wijze. In de rolverdeling komt meer focus en eigenaarschap en processen worden gestandaardiseerd en gedigitaliseerd. Hierdoor ontstaat meer ruimte voor pro actief advies, organisatie ontwikkeling en inspirerend beleid gericht op gezamenlijke doelen, wat samen met de afnemende afdelingen wordt ontwikkeld. Alphen aan den Rijn heeft een nieuwe ambitieuze directie, die P&O de belangrijke taak geeft beste werkgever te blijven en tegelijk bij te dragen aan de gewenste organisatie ontwikkeling naar een wendbare organisatie die toonaangevende dienstverlening blijft geven. Om de ontwikkeling van het team te kunnen realiseren hebben wij naast onze reguliere personeelsmanagement advies- en beleidscapaciteit extra capaciteit nodig; wij hebben al een interim teamleider geworven en zoeken nu een enthousiaste interim projectleider, die veel feeling heeft met de jongerendoelgroep en een groot voorstander is van wendbaar werken volgens de netwerkgedachte.  
 
De opdracht:
De tijdelijke projectleider gaat initieel het project  Jongeren trekken. In nauwe samenwerking met het management ontwikkelt de projectleider via experimenteel doen-leren nieuw beleid, zodat daadwerkelijk vorm wordt gegeven aan de instroom van jongeren in relatie tot herbezettingsvragen uit het Generatiepact. Vanuit deze jongerenpool opzet wordt bijgedragen aan vernieuwing van de organisatie, wat niet alleen plaatsvindt door jonge mensen met vernieuwende ideeën binnen te halen op structurele formatieplaatsen maar ook wordt door deze nieuw te ontwikkelen werkwijze afdelingsoverstijgend de juiste persoon voor het gevraagde werk (project of operationeel) samen gebracht. Er zal aansluiting gevonden worden bij de bestaande jongerenpool (9 maanden werkervaring opdoen) en matchpoint (interne projectenbank). Kortom: De opdracht gaat van bedenken tot uitvoeren. Daarbij zorg je voor draagvlak in de organisatie en ben je voor de jongeren een aansprekende gesprekspartner. Aanleiding voor dit project is de recente invoering van ons Generatiepact en de wens om te komen tot een echt wendbare organisatie. Het generatiepact biedt ouderen de gelegenheid minder te werken en moet  tegelijk de kans bieden om jongeren in te laten stromen. Zodra dit project goed opgestart is krijg je naast deze opdracht nog andere opdrachten voor beleidsontwikkeling of projecten binnen P&O. Dit in overleg en afhankelijk van de prioriteiten die er dan zijn.

Kandidaatomschrijving
Je bent een ervaren zelfstandige en stevige projectleider op P&O (beleids-) ontwikkeling en hebt een proactieve en kritische houding;  je kunt omgaan met verschillende belangen; je beschikt over uitstekende advies- en beïnvloedingsvaardigheden. Je hebt ervaring met het leiden van projecten, en kunt een vertaalslag maken van beleid en visie naar een concreet en uitvoerbaar plan dat draagvlak heeft in de organisatie. Je gaat planmatig te werk, zorgt voor voortgangsbewaking, bent aanspreekbaar op voortgang en resultaat en spreekt anderen daar ook op aan. Je beschikt over implementatiekracht. We gaan ervan uit dat je een afgeronde HBO-opleiding hebt. Wij hebben binnen het team voldoende allround adviescapaciteit. Wij zoeken nadrukkelijk een projectleider die dit project trekt en daadwerkelijk tot uitvoering brengt. Dit in nauwe samenwerking met de bestaande P&O organisatie en een regiegroep van managers. Zowel managers als jongeren zien jou als de inspirator voor dit onderwerp. Jij weet als geen ander wat er speelt bij de jongere generatie, wat zij belangrijk vinden; je neemt een vernieuwende, frisse blik op dit onderwerp mee.

Let op! Dit is een verkorte procedure i.v.m. verlenging van de oorspronkelijke aanvraag. De oorspronkelijke aanvraag heeft niet de gewenste kandidaat opgeleverd.

< Ga terug naar het overzicht met alle opdrachten